Каталог товарів

Особливий маршрут: інклюзивна освіта

Вибір школи для своєї дитини - питання непросте. Завдання ускладнюється, якщо твій майбутній першокласник не такий, як усі. Що робити батькам «особливих» дітей, дітей з обмеженими можливостями та дітей-інвалідів.

Кожна дитина - особлива, всі діти - рівні

Інклюзивна освіта - система, заснована на спільному навчанні здорових дітей і дітей-інвалідів, завдяки чому малюки можуть швидше і легше звикнути до навколишнього світу.

Всі діти - індивідууми з різними потребами в навчанні. Це основна думка інклюзивної освіти. І з точки зору соціального підходу до проблеми, інвалідність розуміється не як обмежена можливість, а як особлива потреба.

Під інклюзією в першу чергу розуміють спільне навчання. Його прихильники бачать в цьому великі можливості, перш за все на рівні соціальних та міжособистісних відносин, оскільки толерантності неможливо навчитися за шкільним підручником. В інклюзивних школах діти з раннього віку невимушено і природно спілкуються один з одним. Одночасно з цим діти з обмеженими можливостями здоров'я зможуть підготуватися до відносно самостійного життя в майбутньому.

Зміни починаються з дорослих: де і як буде навчатися дитина

Це питання вирішують батьки: вони вибирають школу, яка реалізовує інклюзивні практики, або сімейну форму навчання. Тим, хто обрав сімейне навчання, необхідно знати, що воно здійснюється поза школою і всю відповідальність за освіту дитини бере на себе родина. Проте школа - це не лише освіта, а й навички соціалізації, які важливі не менше, аніж знання.

У спеціалізованих установах навчаються учні з обмеженими можливостями: це діти з порушеннями слуху, зору, мови, інтелекту, захворюваннями опорно-рухового апарату, з вираженими розладами емоційно-вольової сфери, поведінки і складними вадами розвитку. При цьому у кожного з них свої освітні потреби і свої можливості, що вимагають спеціальних умов навчання.

Основні принципи інклюзивного навчання:

 • Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників;
 • Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;
 • Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим;
 • Кожна людина здатна відчувати і думати;
 • Всі люди потребують один одного;
 • Різноманітність підсилює всі сторони життя людини;
 • Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин.

Інклюзивна освіта передбачає навчання за адаптованою основний загальноосвітньою програмою, складеною індивідуально для кожної дитини з урахуванням її особливих потреб. Така програма передбачає певні підручники, дидактичні і технічні засоби і необхідний психолого-педагогічний супровід.

Хотілося б особливо підкреслити: інклюзивна культура формує правильні соціальні установки. Це моральні цінності, толерантність, підтримка, прийняття, співпраця.

Важливо для всіх: переваги інклюзивного навчання

Переваги для всіх учасників інклюзивного процесу важко переоцінити. Які вони?

Учням з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта:

 • створює сприятливе середовище для виховання поваги до відмінностей і різноманітності;
 • дозволяє підвищувати самооцінку і відчувати себе частиною цілого;
 • дозволяє покращувати навчальні результати;
 • забезпечує рівний доступ до навчання;
 • дозволяє набувати лідерські навички;
 • допомагає формувати комунікативні, соціальні та академічні навички;
 • допомагає розвинути в собі такі якості, як винахідливість і творчість;
 • розширює можливості для налагодження нових дружніх відносин.

Найголовніша перевага інклюзивної освіти для наших дітей полягає в тому, що у них формується безбар’єрне мислення. Інклюзивне середовище вчить знаходити сильні сторони у кожному, а не вішати ярлики: ти «товстий», ти «очкарик» так далі. Діти стають більш турботливими, можуть вибудовувати комунікацію з різними людьми. Інклюзивний досвід допоможе дитині в майбутньому, коли вона буде спілкуватися з кимось, хто відрізняється від неї. Зустрічаючи людини на візку на вулиці, вона вже не буде відводити очі, лякатися, жаліти. Людина з інвалідністю перестане здаватися дивиною.

Батькам інклюзивна освіта:

 • забезпечує можливість вибору в їх прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині;
 • заохочує і надає стимули до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки та необхідної інформації;
 • допомагає краще усвідомити різноманітність шкільного та спільного товариства;
 • допомагає сформулювати мету і створити реальне майбутнє для своєї дитини.

Батьки звичайних дітей повинні вчити своїх дітей з розумінням ставитися до дітей-інвалідів, і на своєму прикладі показувати, як це робити, тому що від нашого виховання і світогляду залежить якою дитина виросте людиною.

Педагогічному персоналу інклюзивна освіта:

 • допомагає усвідомити важливість розробки програм навчання для дітей з різними потребами;
 • допомагає налагодити співпрацю і застосовувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів;
 • забезпечує можливості для професійного розвитку;
 • дозволяє збагатити палітру методів і прийомів викладання і навчальних стратегій;
 • допомагає сформувати позитивне ставлення до різноманітності, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами і здібностями сприяє збагаченню людської спільноти.

Для суспільства інклюзивна освіта:

 • демонструє соціальну цінність рівності;
 • дозволяє зрозуміти потреби і можливості всіх учнів;
 • забезпечує відображення школою істинного різноманіття громади;
 • сприяє утвердженню прав всіх людей.

Інклюзивне навчання - це виклик

Так, це виклик, і не лише українській системі освіти. Це виклик вчителям, які раніше ніколи не проводили уроки з «особливими» дітьми, а, відповідно, не знають, як спланувати урок і як розподілити обов’язки з своїм помічником. Це, звісно, виклик батькам, адже вони теж не знають, що очікувати від навчання дитини у звичайній школі. Це виклик і учням, які часто виявляються заручниками шкільних приміщень без пандусів з високими сходами, а також з упередженим ставленням однокласників і їхніх батьків.

Проте все це лише тимчасові труднощі, які необхідно подолати на шляху до змін, не лише застарілої системи освіти, а й свідомості нашого суспільства. Головна мета: забезпечення доступності інклюзивного навчання, роботи та повноцінного життя людей з особливими потребами.

Особливості інклюзивного навчання

Спільне навчання здорових дітей і тих, які мають особливі освітні потреби, необхідне для того, щоб забезпечити соціальну адаптацію останніх. Дошкільна освіта інклюзивного характеру дозволяє виховати толерантність до людей з інвалідністю, оскільки діти ще не мають ворожих упереджень проти однолітків, які народилися не такими, як усі. Світовий досвід підтверджує, що дошкільнята, які навчаються в спільних групах, демонструють вищі результати. Це стосується як здорових дітей, так і тих, хто має особливі потреби.